W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO informuję, że:
"Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług Biura : "Siedleckie Nieruchomości" jest Biuro Nieruchomości: "Siedleckie Nieruchomości Elwira Krzyszczak" z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Bohaterów Getta 1, 08-110 Siedlce NIP: 8212560765, REGON: 381044114
Dane kontaktowe:
Adres: 08-110 Siedlce, ul. Bohaterów Getta 1
tel. 510 147 997

W Biurze został powołany Inspektor Ochrony Danych: Elwira Krzyszczak, z którym można się skontaktować pod adresem biuro@siedleckienieruchomosci.pl

Podanie  danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest całkowicie dobrowolne.
Biuro przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto "Siedleckie Nieruchomości" przetwarza dane osobowe   w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane będą od daty prezentacji lub pozyskania nieruchomości przez okres trwania umowy oraz czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów).

Odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Biura,
  • podmioty, którym przekazanie danych będzie związane z realizacją zwartej umowy

Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biura z prośbą o udzielenie informacji.
Biuro pozyskuje dane osobowe w możliwie najmniejszym zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Biuro chroni dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez:

  • określenie sposobu nadzorowania danych zapisanych w postaci papierowej, a w tym określenie zasad zabezpieczenia i dostępu do pomieszczeń w których przechowywane są te dane,
  • określenie sposobu nadzorowania danych w postaci elektronicznej wraz z określeniem zasad dostępu do tych danych,
  • wykorzystywanie infrastruktury informatycznej gwarantującej pożądany poziom ochrony danych.

Klienci biura mają  prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.